Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Nebbhval

Nebbhval (Hyperoodon ampullatus) er en tannhval, i motsetning til hvaler med barder, selv om den ikke har mange tenner. Hannen har faktisk bare én tann og hunnen har ingen. De er blant de største tannhvalene, og hannene kan bli opptil 10 m lange. Hunnene blir aldri mer enn 9 m. Hunnen føder unger annethvert år etter 12 måneders svangerskap. Ungen er  2-2,5 m lang når den fødes i april-juli. De blir som oftest avvendt etter sitt første leveår, men kan bli hos moren mye lenger. Maksimal kjente alder for hanner er 37 år og 27 år for hunner.

Nebbhvaler finnes over hele Nord-Atlanterhavet, og de har en nært beslektet art på den sørlige halvkule (Hyperoodon planifrons). Nebbhvaler er hovedsakelig marine og ses sjelden nær land unntatt som strandede døde dyr. De er en av hvalartene som dykker dypest, helt ned til mer enn 1 km dybde. De beste fôringsområdene for nebbhvalen er utenfor kontinentalsokkelen, hvor havdybden er nettopp mer enn 1 km. Hovedføden er blekksprut, men også fisk, sjøpølser og sjøstjerner er funnet i magen på nebbhvaler.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.