Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Akullnaja shkëmbore

Akullnaja shkëmbore është një lobatë e masës së shkëmbit, akullit, dëborës, baltës dhe ujit, në formë gjuhëze, që lëviz poshtë luginës, me akull të vogël të dukshëm në sipërfaqe. Ato mund të gjenden në kreshtat e maleve të larta.
Origjina e akullnajave të shkëmbinjve ende nuk është njohur plotësisht. Një grup shkencëtarësh deklaron se ato janë plotësisht rezultat i proceseve periglaciale (që lidhen vetëm me permafrost), grupi tjetër argumenton se akullnajat e shkëmbinjve gjithashtu mund të evoluojnë nga akullnajat e mbuluara nga mbetjet.

Akullnajat e shkëmbinjve janë një burim furnizimi me ujë të freskët në aglomeratet (grumbullimet) ne Santiago, Kili (5.3 milion banorë), dhe Mendoza, Argjentinë (1.1 milion banorë).

Foto: Akullnaja shkëmbore në Ande, Dr Dario Trombotto.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.