Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Bimë të larta

  • Bimët e larta, të njohura edhe si bimë vaskulare, janë një grup i madh bimësh që kanë inde vaskulare (me venat) për shpërndarjen e burimeve përmes bimës. Ky tipar lejon që bimët vaskulare të evoluojnë në një madhësi më të madhe se bimët jo vaskulare (të njohura edhe si bimë të ulëta).
  • Bimët e larta gjenden shumë rrallë në det.

Thënë shkurt, ky term mbulon të gjitha bimët që mund të “mbillen”: pemë, shkurre, bimë medicinale, fiere dhe të afërmve të fidanëve të fiereve.

Sidoqoftë bimët e ngjashme me myshk dhe algat e gjelbra janë më të lidhura ngushtë me bimët më të larta se sa me shumëllojshmërinë e gjerë të bimëve të tjera më të ulëta me të cilat janë renditur.

Autor: Ramin Nakisa

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.