Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Kombi Chukchi

Kombi nomad siberian, i cili në Rusi kryesisht jeton në gadishullin Chukchi. Me njerëzit Koryak ata i përkasin grupit paleozian. Gjuha amtare është Chukchi. Njerëzit Chukchi tradicionalisht jetojnë jashtë gjuetisë dhe mbarështimit të renëve (drerit verior). Sipas regjistrimit rus të vitit 2010, 15,908 njerëz të kësaj nacionaliteti jetojnë në territorin e Federatës Ruse.

Area within the Russian Federation inhabited by Chukchi, source: http://engur.ru/map_ispn

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.