Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Protoliti

Protoliti është shkëmbi origjinal që është subjekt i metamorfizmit dhe prandaj i nënshtrohet ndryshimeve. Nëse protoliti është një shkëmb bazalt, metamorfoza do ta konvertojë atë në shkëmbinjtë e mëposhtëm me rritje të temperaturës dhe presionit në një mjedis të kores kontinentale, duke ndjekur gradientin gjeotermik normal (shigjeta jeshile e ullirit): Greenschist, Amphibolite, Mafic Granulite duke kaluar nëpër karakteret përkatëse në diagram, ku greenshist është karakteri më i cekët dhe granulite mafic është karakteri më të thellë.

Figura 1: Diagrami i presionit-Temperatura (diagrami PT) tregon shtigje të ndryshme që shkëmbinjtë mund t’i nënshtrohen gjatë metamorfizmit. Shifra është modifikuar nga Kuptimi i Tokës Copyright 1994 W. H. Freeman dhe Company.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.