Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Qëndërsia

Qëndërsia përshkruan formën e orbitës së Tokës.

Ajo varion nga orbita duke qenë nga ajo pothuajse si një rreth i përsosur ose gati një formë ovale, dhe kthehet në formë pothuajse rrethore. Duhen 100,000 vjet për orbitën që të kryejë ciklin e tillë.

Burim imazhit: NASA

Në dimër orbita është pothuajse rrethore me Tokën e cila është pak më pranë Diellit në janar se në korrik. Prandaj, në këtë moment, ekscentriciteti i orbitës ka shumë pak ndikim në klimën e planetit gjatë një viti. Megjithatë, nëse orbita ështe një formë ovale e theksuar, ekscentriciteti do të ishte një faktor dominues që ndikonte në klimën, meqenëse Toka ështe më e ngrohtë kur ështe më afër Diellit. Dallimi midis stinëve do të ishte më i i dukshëm.

Burimi: NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.