Speciet indikatore

Speciet indikatore janë specie, zakonisht një kafshë ose bimë, e cila është shumë karakteristike për gjendjen e mjedisit të tyre.

Shembuj janë disa lichens, të cilat tregojnë ndotje të ulët të ajrit, ose kërpudha të caktuara, të cilat tregojnë rritjen e pyjeve të vjetër.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.