Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Traktati Antarktik

Traktati Antarktik është një akt i ligjit ndërkombëtar, i cili rregullon statusin ligjor të Antarcitc. Meqë ky rajon nuk ka popullsi indigjene, vendet, të cilat kryejnë aktivitete në Atarctic , krijuan një sistem ligjesh dhe traktate për të mbrojtur mjedisin, të sigurojnë lirinë e kërkimit shkencor dhe ndalimin e militarizimit të zonës. Antarktiku është një territor neutral nën menaxhimin e përbashkët të nënshkruesve të traktatit.

Traktati i Antarktikut hyri në fuqi më 12 qershor 1961, nënshkruar nga vendet, të cilat në atë kohë kishin interesat shkencorë në kontinent: Argjentina, Australia, Belgjika, Kili, Franca, Japonia, Zelanda e Re, Norvegjia, Afrika e Jugut, Bashkimi Sovjetik, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Aktualisht 53 shtete janë palë të traktatit dhe disa dokumente shtesë i janë shtuar atij, për të rregulluar p.sh. rregullat e mbrojtjes së kafshëve të egra ose praktika e menaxhimit të stacioneve shkencore.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.