Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Бентосни водорасли

Водораслите са термин за разнообразна група организми, живеещи в океана. Бентосните  водорасли обикновено покриват твърдите дъна от морския бряг на  дълбочина от 20 до 40 метра. Под това ниво недостатъчната слънчева светлина пречи на растежа им. Където дъното е пясъчно или кално, бентосните водорасли не могат да се прикрепят, тъй като нямат корени.

Бентосните водорасли са източник на храна, енергия и прикритие  за много организми. По този начин производителността на бентосните  водорасли в плитките  води, пряко или косвено влияе върху ефективността на цялата морска екосистема.

Бентосните  водорасли обикновено се разделят на три основни групи: зелени водорасли, кафяви водорасли и червени водорасли. Бентосните водорасли се използват в Исландия от векове. Използваха се като  храна за добитъка, почвени торове и за гориво за отопление с печки.

Autor: Erlendur Bogason

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.