Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Бентосни алги

Алгите се термин за разновидна група на организми кои живеат во океанот. Бентосните алги обично покриваат тврди дна од крајбрежјето од 20 до 40 метри длабочина. Под ова ниво, недоволната сончева светлина го попречува нивниот раст. Таму каде дното е песочно или калливо, бентосните алги не можат да се закачат бидејќи немаат корени.

Бентосните алги се извор на храна, енергија и покривка за многу организми. На овој начин, продуктивноста на бентосните алги во плитките води директно или индиректно влијае на ефикасноста на целиот морски екосистем.

Бентосните алги генерално се поделени во три главни групи: зелени алги, кафеави алги и црвени алги. Бентосните алги се користеле во Исланд со векови. Тие биле користени како храна за овци, ѓубрива и за горење во печки.

Autor: Erlendur Bogason

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.