Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Bentiske alger (bunnalger)

Alger er en mangfoldig gruppe av organismer som lever i havet. Bentiske alger (bunnalger) lever vanligvis på fast havbunn fra sjøkanten og ned til 40 meters dybde. Under dette nivået er det for lite sollys til at bunnalgene kan vokse. De kan heller ikke feste seg der hvor bunnen er sandaktig eller gjørmete, ettersom de ikke har noen røtter. Bunnalger er delt inn i tre hovedgrupper: grønne alger, brune alger og røde alger.

Bunnalger er en kilde til mat, energi og beskyttelse for mange organismer. På denne måten påvirker produktiviteten til bunnalgene i grunne farvann direkte eller indirekte hele det marine økosystemet. Bunnalger har også blitt brukt av mennesker i århundrer, eks. som dyrefôr, gjødsel og til varme.

Erlendur Bogason

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.