Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ледена епоха

Всеки геоложки период, през който, плътни по структура ледникови слоеве, покриват огромни площи. Такива периоди на мащабно заледяване могат да продължат по няколко милиона години, и да променят драстично повърхностните характеристики на цели континенти. По-големите ледени повърхности отразяват повече от слънчевата енергия в атмосферата, охлаждайки планетата в още по-голяма степен.

Има поне пет документирани големи ледникови епохи през 4.6 милиарда години от създаването на земята, и най-вероятно много повече, преди появата на хората, преди около 2.3 милиона години.

През изминалия милион години, земята преживява голямата ледена ера, преди около 100 000 години.
Има няколко теории за този феномен, включително: астрономически фактори (цикли на Миланкович), морски концентрации на желязо, намаляване на въглеродния диоксид в атмосферата, издигане на континентални блокове.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.