Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Магнитосфера

Земната магнитосфера е пространството около нашата планета, където господстващото магнитно поле е магнитното поле на Земята (геомагнитното поле). Това поле произхожда от движението в течната външна сърцевина на земята.

Представете си, че един магнит е поставен в центъра на Земята и е наклонен на около 11 градуса от оста на въртене на планетата. Геомагнитните полеви линии, създадени от такъв дипол, се пресичат на земята на северните и южните геомагнитни полюси, които са разположени (от 2017 г.) съответно на 80,5° N, 72,8° W и 80,5° S, съответно 107,2° E.

Ако геомагнитното поле беше единственото магнитно поле, което се намираше в космоса, то щеше да се разпростре до безкрайност, да стане по-слабо с нарастващо разстояние от земята. Въпреки това, тъй като слънцето излъчва слънчев вятър в слънчевата система, той оказва натиск върху магнитосферата, и оказва влияние върху нейната форма, което я прави затворено пространство, което е сгъстено отчасти и е удължено през ноща.

Границата между магнитосферата и слънчевия вятър се нарича магнитопауза. Той непрекъснато се движи, когато скоростта на слънчевия вятър се променя.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.