Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Разстилане на морското дъно

Разстилането  на морското дъно дъно е процес, при който в полуокеанските хребети се създава нова океанска кора, в резултат на вулканичната активност. Тъй като тектонските пластини се отдалечават един от друг, настъпва разлом на литосферата. След това магмата се издига през тези фрактури и се охлажда на повърхността, създавайки нова кора.

Възрастта на океанската кора е симетрична спрямо оста на разпространение и се увеличава с разстоянието от нея. Това се потвърждава от магнитни измервания, показващи модел на редуващи се ивици (свързани с изместването на геомагнитни полюси в миналото), като границата на разминаващата се плоча е линията на симетрия.

Illustration: noaa.gov

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.