Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ekspansja dna oceanicznego

Spreading jest procesem, w którym – na terenie grzbietów śródoceanicznych – powstaje nowa skorupa oceaniczna jako rezultat aktywności wulkanicznej. Gdy płyty tektoniczne rozchodzą się, na ich granicy (granica dywergentna) powstają szczeliny w litosferze. Magma przedostaje się przez nie na powierzchnię, gdzie zastyga, tworząc nową skorupę.

Wiek skorupy oceanicznej zmienia się symetrycznie względem osi spreadingu i zwiększa się wraz z odległością od niej. Zostało to potwierdzone pomiarami magnetycznymi, które ukazały wzór składający się z naprzemiennych pasów (związanych z przeszłymi przebiegunowaniami ziemskiego pola magnetycznego), których linią symetrii była granica pomiędzy rozchodzącymi się płytami.

Źródło: noaa.gov

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.