Тропосфера

Тропосферата е слой от земната атмосфера, разположен между земята и около 14 километра надморска височина. Това е частта от атмосферата, където температурата намалява бързо с нарастване на надморската височина.

На фигурата, долната част на температурния профил, от земята до 14 км надморска височина, температурата на въздуха намалява с надморската височина.

По-топлите въздушни маси в тропосферата са склонни да се издигат към по-студени, по-малко плътни въздушни маси над тях и да се охлаждат, докато по-студените въздушни маси имат тенденция да се спускат и затоплят. Това води до непрекъснато смесване на въздуха на всички височини в тропосферата.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.