Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Откъртване

Откъртване на ледник е процесът, при който ледниците се отделят от предния край на ледника под влиянието на гравитацията (ако ледникът е над водата и не го докосва) или плаваемост (ако предният край на ледника е под водната повърхност).

Буците от лед, които се откъртват от предния край на ледника, могат да имат много различни размери – от малки парчета  лед  до гигантски айсберги, които могат да имат площ  до стотици квадратни километри. Твърдите ледове, които се отделят от предния край на ледника, разположен на повърхността на водата,  отплават като айсберги или гроздове (вид ледница).

Водата в предния край на ледника причинява ледът в ледника да се разпадне на по-малки части. Това разпадане едновременно води до образуване на вълни по повърхността на водата. Такива вълни могат да представляват заплаха за корабите, ако откъртването  се е случило наблизо.

Откъртването  е много важен фактор за нормалното отдръпване на ледниците, които текат към морето. Точката, в която ледникът вече не се оттича  на сушата, но започва да тече над водата, се нарича „заземителна линия“.

Calving of Hans Glacier ice cliff (Hornsund, Svalbard)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.