Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Расцепување

Расцепувањето на глечер е процес во кој блоковите од мраз се кршат од предниот дел на глечерот, под влијанието на гравитацијата (ако глечерот  е над водата и не ја допира) или пловидба/да плови (ако предниот крај од глечерот е под површината на водата).

Грутки од мраз што се расцепуваат од предниот дел на глечерот можат да имаат различни форми- од мали делчиња на мраз до џиновски санти мраз, кои можат да имаат површина до 100 километри квадратни. Цврстиот мраз што се одвојува од предниот крај на глечерот, кој се наоѓа на површината на водата, плови како санта мраз или парчиња од мраз.

Водата на предниот крај на глечерот го предизвикува мразот на глечерот да се распадне на помали парчиња. Ова распаѓање истовремено предизвикува да се појават бранови на површината на водата. Таквите бранови можат да претставуваат закана по бродовите, особено ако расцепувањето се случи во близина на нив.

Расцепувањето е многу важен фактор во нормалното повлекување на глечерите при нивното придвижување кон морињата. Моментот кога глечерот не тече/не се движи/ по земјината површина, туку започнува да се движи по водата е познат како заземјена линија.

Слика: Распукнување на ледениот клиф Ханс  (Хорнсунд, Свалбард)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.