Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Масово изчезване на видовете

Събитие, при което най-малко половината от всички видове умират за относително кратък период от време. Тези събития оставят земята готова за еволюционни промени, когато се появяват  нови видове, за да заемат местата на вече изчезналите.
Учените са открили най-малко пет различни масови изчезвания, наричани „Големите  5“, с течение на времето, когато между 50% и 75% от животинските видове са изчезнали

Ordovician – SIlurian (преди 439 милиона години)

Late Devonian  (преди 364 милиона години)

Permian-triassic  (преди 251 милиона години)

Triassic-Jurassic (преди между 199 милиона и 214 милиона години)

Cretaceous – Paleogene (преди 65 million years ago)

Основните причини за това са: ледниковите епохи на Земята и съответни промени в морското равнище, промени в атмосферната и океанската био-химия и циркулационните процеси, намаление на нивата на кислорода в океана, вулканичната активност, астероидното въздействие и промените в климата.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.