Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Pelagiske fisk

Pelagiske fisk er en række fisk, som ikke lever på bunden af havet. De holder til i den pelagiske zone af et hav eller sø i modsætning til bundlevende fisk, som lever nær bunden.

De højeste fiskefangster i islandsk farvand er fra nogle få pelagiske arter. Dette fiskeri er også præget af store udsving, siden bestandsstørrelsen og trækruter af disse arter er meget varierende. Et andet kendetegn ved pelagiske fiskearter, i modsætning til bentiske fiskearter, er, at deres trækruter har en tendens til at være langt mere omfattende. Pelagisk fiskeri er derfor spredt over et større område.

Silden er nok den vigtigste art, historisk set, for Island. Andre arter af pelagiske fisk er for eksempel: Blåhvilling, makrel, lodde og andre. Mange pelagiske fiskearter anvendes til fiskemel og olieproduktion; dog bruges en stigende andel til menneskeføde.

Bruno de Giusti

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.