Αρχαία ή Αρχαιοβακτήρια

Μονοκύτταροι μη πυρηνικοί οργανισμοί, που διακρίνονται από τα ευβακτήρια («αληθινά βακτήρια»), που συνήθως ζουν σε ακραία περιβάλλοντα. Οι δύο αυτές προαναφερθείσες ομάδες  ανήκουν στους προκαρυώτες (προκαρυωτικά κύτταρα).

Αρχικά θεωρούνταν ότι ήταν εξελικτικά παλαιότερα από τα αληθινά βακτήρια. Ωστόσο, είναι πλέον γνωστό ότι αυτές οι ομάδες έχουν εξελιχθεί παράλληλα και είναι εξίσου παλιές. Οι γενετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα αρχαία είναι πολύ διαφορετικά από τα βακτήρια και σχετίζονται περισσότερο με τους ευκαρυώτες (ευκαρυωτικά κύτταρα): μπορεί μάλιστα και να είναι η αρχική ομάδα από την οποία εξελίχθηκαν οι ευκαρυώτες.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.