Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Archea

Archea janë organizma jo-bërthamorë njëqelizor, të dalluar nga eubakteret (“bakteret e vërteta”), zakonisht që jetojnë në mjedise ekstreme, të dy grupet që u përkasin prokarioteve.

Ata fillimisht mendohej se ishin evolucionarisht më të vjetër se bakteret e vërteta;  Megjithatë, tani dihet se këto grupe kanë evoluar paralelisht dhe janë po aq të vjetër.  Studimet gjenetike kanë treguar se archea janë shumë të ndryshme nga bakteret dhe janë më të lidhur ngusht.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.