Λευκαύγεια

Το Albedo (λευκαύγεια) είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας. Στην περίπτωση της Γης, δηλώνει το πόσο αντανακλάται το φως (ενέργεια) του ήλιου πίσω στο διάστημα – και είναιο λόγος της ακτινοβολίας που αντανακλάται από μια επιφάνεια προς την ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια αυτή. Το Albedo έχει ως αποτέλεσμα την ψύξη. Εξαρτάται κυρίως από το χρώμα της επιφάνειας (καθώς οι πιο σκούρες επιφάνειες απορροφούν περισσότερη ενέργεια από τις πιο ανοιχτόχρωμες, όπως για παράδειγμα η επιφάνεια του νερού έχει χαμηλότερο albedo από τον πάγο στη θάλασσα).

 

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.