Μερικώς παγωμένο χιόνι

Το μερικώς παγωμένο χιόνι είναι μια κοκκώδης μάζα πάγου με πυκνότητα: (450-830 κιλά / m3) αποτελούμενη από κρυστάλλους ή αδρανή υλικά κρυστάλλων και που το μέγεθος των κόκκων του φτάνει μέχρι 12 mm.

Δημιουργείται με ανακρυστάλλωση και/ ή πολλαπλή ψύξη των νιφάδων χιονιού, ειδικά στο πάνω μέρος ενός παγετώνα όπου δεν έχει σχηματιστεί πάγος. Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του χιονιού και του παγετώδους πάγου. Η ταχύτητα της διαδικασίας μετατροπής του χιονιού σε παγετώδη πάγο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα της χιονόπτωσης, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η ποσότητα του νερού που λιώνει.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.