Χάσμα

Το χάσμα αντιπροσωπεύεται από ένα επίπεδο στρώσης στο γεωλογικό στρώμα. Αυτό το επίπεδο υποδεικνύει ένα χρονικό διάστημα που απουσιάζει από την γεωλογική στήλη, είτε λόγω έλλειψης αποθέσεων, είτε επειδή τα συσσωρευμένα ιζήματα που αποτέθηκαν, διαβρώθηκαν αργότερα.

Τα χάσματα εμφανίζονται συχνά στη γεωλογική στήλη. Τα υπάρχοντα ιζήματα συχνά αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα συμβάντα που μπορούν να εμφανιστούν μόνο μία φορά κάθε 100 ή 1000 χρόνια.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.