Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Hiatus

Një hiatus përfaqësohet nga një shtrat aeroplani. Ky aeroplan tregon një interval kohor që mungon në kolonën gjeologjike, ose për shkak se asgjë nuk është depozituar ose për shkak se sedimentet që janë grumbulluar janë gërryer më vonë.

Hiatuset ndodhin shpesh në kolonën gjeologjike. Sedimentet e pranishme shpesh paraqesin ngjarje specifike që mund të ndodhin vetëm një herë në 100 ose 1000 vjet.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.