Ωκεάνιο ρεύμα

Ωκεάνιο ρεύμα είναι μια συνεχής, κατευθυνόμενη κίνηση του θαλάσσιου νερού. Τα ρεύματα παρατηρούνται τόσο στην επιφάνεια του ωκεανού όσο και στα βάθη του, ρέοντας τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως.

Τα ωκεάνια ρεύματα παράγονται από τις δυνάμεις που δρουν πάνω στο νερό όπως είναι η περιστροφή της Γης, ο άνεμος, οι διαφορές θερμοκρασίας και αλμυρότητας, και η βαρύτητα της σελήνης.

Τα ρεύματα είναι πολύ σημαντικά για τον προσδιορισμό του κλίματος των ηπείρων (ιδιαίτερα των περιοχών που συνορεύουν με τους ωκεανούς) και των οικοσυστημάτων.

Δρ. Michael Pidwirny, δημοσίευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.