Games & Quizes

BIOLOGISKE KLOKKER

Er du en morgenfugl eller en syvsover? Når på dagen lærer du best? Alle organismer har biologiske klokker for å hjelpe oss gjennom rytmene av dag og natt, lys og mørke. Bruk dette aktivitetsarket til å utforske nærmere hva det betyr! Relevante Polarpedia uttrykk: Biologiske klokker, Sirkadianrytme, Fenologi,  Dvale (vintersøvn), Midnattsol, Mørketid, Polarnatt, Polar syndroms.

Categories: Worksheets
LAST

GRÅGÅS TIL GLEDE OG BESVÆR

Grågås er en art som øker i antall. Noen mener at grågåsa er for god til å tilpasse endringene vi mennesker gjør i landskapet. Bruk dette aktivitetsarket til å utforske nærmere hva det betyr! Relevante Polarpedia uttrykk: fysiologiske tilpasninger, naturlig seleksjon, tilvenning av ville dyr, viltskader og konfliktdempende tiltak,viltforvaltning, problemindivid (av ville dyr).

Categories: Worksheets
LAST

Biological clocks

This worksheet accompanies the webinar “Biological clocks in the Arctic”. Related Polarpedia terms: biological clocks, circadian rhythm, hibernation, midnight sun, phenology, polar night, polar syndrome, winter darkness

Categories: Worksheets
DOWNLOAD

NATURENS SOPPER – VÅRE HJELPERE

Visste du at det lever sopp til og med i polare områder? Bruk dette aktivitetsarket for å lære mer om soppenes rolle i naturen. Den er kanskje større enn du har vært klar over. Relevante Polarpedia uttrykk: sopp, nedbryter, mykorrhiza, symbiose.

Categories: Worksheets
LAST

MUSHROOMS IN NATURE – OUR HELPERS

Did you know there are mushrooms even in the Arctic? Use this worksheet to learn about the role of mushrooms in nature. It is possibly larger and more diverse than you are aware of. Relevant Polarpedia terms: fungi, decomposer, mycorrhiza, lichen, symbiosis

Categories: Worksheets
DOWNLOAD
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.