Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Арктички совет

Меѓувладиниот форум промовира соработка, координација и интеракција меѓу Аркитчките држави, со вклученост на Арктичките домородни заедници и други Арктички населеници на чести Арктички проблеми, во особени проблеми од одржлив развој и еколошка заштита на Арктикот. Формално бил основан во 1996, со потпишување на декларација во Отава. Само држави со територија на Арктикот можат да бидат членови на Арктичкиот Совет (Членки држави се: Канада, Данска (вклучувајќи ги и Грендланд и Фарските Острови), Финска, Исланд, Норвешка, Руската Федерација, Шведска и САД). Надгледувачкиот статус во Арктичкиот Совет е отворен кон држави кои немаат територија на Арктикот.

Сите проекти или иницијативи се спонзорирани од една или повеќе Арктички држави или други организации.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.