Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Këshilli Arktik

Këshilli Arktik është forumi ndërqeveritar që nxit bashkëpunimin, koordinimin dhe ndërveprimin ndërmjet shteteve të Arktikut, me përfshirjen e komuniteteve indigjene të Arktik-ut dhe banorëve të tjerë të Arktikut në çështjet e përbashkëta të Arktikut, në veçanti çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së mjedisit në Arktik.

  • U themelua zyrtarisht në vitin 1996, duke nënshkruar Deklaratën e Otavës.
  • Vetëm shtetet me territor në Arktik mund të jenë anëtarë të Këshillit Arktik (Shtetet Anëtare janë: Kanadaja, Danimarka (duke përfshirë Grenlandën dhe Ishujt Faroe), Finlanda, Islanda, Norvegjia, Federata Ruse, Suedia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës).
  • Statusi i vëzhguesit në Këshillin Arktik është i hapur për shtetet jo-Arktike.

Të gjitha projektet ose iniciativat sponsorizohen nga një ose më shumë Shtete Arktike ose subjekte të tjera.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.