Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Arktisk Råd

Arktisk råd er et mellomstatlig forum for samordning og samhandling mellom stater og urfolk som forvalter arktiske områder. Det jobber særlig med spørsmål om bærekraft ressursbruk og miljøvern.

Det ble formelt etablert i 1996, ved å signere Ottawa-erklæringen. Bare stater med territorium i Arktis kan være medlemmer av Arktisk råd (medlemsstatene er: Canada, Danmark (inkludert Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Observatørstatus i Arktisrådet er åpent for ikke-arktiske stater.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.