Минимален морски мраз

Арктичкиот минимален морски мраз го означува денот кога морскиот мраз е на најнизок степен. Ова се случува на крајот на сезоната на топење. Арктичкиот морски мраз својот минимум го достигнува во Септември. Арктичкиот морски мраз опаѓа со стапка од 13,3% во однос на просекот од 1981 до 2010 год.  Според Националниот центар на податоци за снег и мраз, минималниот морски мраз е опаднат до најмалиот степен во досегашната запишана историја.

 

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.