Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Морски мраз

Морски мраз е мраз, создаден со замрзнувањето на морската вода. Името се користи за да се разликува од сантите мраз, кои се големи количини од глациерен мраз формиран на копно.

Морската вода се состои од растворени соли, така да нејзината точка на замрзнување е под 0° С (за соленоста, 35‰ од точката на замрзнување е минус 1.91° С (Турман 1982). Кога таа замрзнува, честичките од сол не се вистински дел од структурата на мразот, туку остануваат во раствор, со што ја зголемуваат соленоста. Саламуреноста (раствор од сол во водата) е по густа и паѓа на долу, и е заменета со помалку солен раствор. Ако замрзнувањето напреднува многу брзо (на ниски температури), саламурените капки се затворени помеѓу кристали од мраз и остануваат заробени за некое време. По отприлика година дена, морскиот мраз не содржи сол во себе.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.