Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Sjøis

Sjøis er is dannet ved frysing av saltvann i hav og sjø. Det skiller seg fra isfjell, som er avbrukne deler av isbreer dannet på land (se isbrekalving).

Saltvann inneholder oppløste salter. Derfor er frysepunktet under 0°C (for vann med saltholdighet 35 promille er frysepunktet minus 1.91°C, jmf. Thurman 1982). Når sjøvannet fryser, er saltpartiklene ikke en del av strukturen på isen, men forblir oppløst, og øker vannets saltholdighet (under isen). Så sjøisen er faktisk veldig lite salt!

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.