Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Пинго

Пинго е конусен или елипсовиден рид, кој може да биде и во форма на полутпочест насип составен од слој на почва кој покрива масивни слоеви мраз. Оваа појава може да се сретне на повеќе места каде што има постојан мраз. Масивните слоеви на мраз се формирани под хидростатички притисок.

Постојат два вида на пинго: пинго со отворен систем и затворен систем. Пингата со отворен систем имаат отворен канал низ кој до внатрешноста доаѓаат  артески води. Пингата со затворен систем се формираат од ограничено количество на вода која што е заробена од замрзнувањето на езерата кое што почнува од краевите кон внатрешноста.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.