Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Субполарен предел (Субарктик)

Субполарниот предел е регион во Северната хемисфера јужно од Арктикот и прекрива голем дел од Алјаска, Канада, Исланд, северниот дел од Скандинавија, Сибир и Шетландските острови. Генерално, субполарните региони се наоѓаат на 50° и 70° северна географска ширина, зависно од локалните клими.

Месечните температури се над 10 °С (50 °F) за барем еден или најмногу три месеци од годината. Доста карактеристично за субполарните региони е постоењето на тајгите. Агрикултурата е воглавно ограничена на сточарство, иако во некои региони многу малку работи може да нарастат. Во големите цицачи кои живеат во субполарната зона спаѓаат елените, лосовите, мечките, ирвасите и волците. Канада и Сибир се богати со минерали, посебно никел, молибден, кобалт, олово, цинк и ураниум.

Освен во областите во непосредна близина на топли океански струи, скоро секогаш има пермаментно замрзната почва поради многу ладните зими.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.