Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Alkekonge

Alkekongen er en sort-hvit fugl, som vanligvis bor i store kolonier (med flere hundre tusen fugl) i kystnære habitat ved arktiske hav. Bestanden er anslått til å være over 37 millioner hekkende par. Alkekongen er monogam, og danner par for livet ut. Den returnerer for å hekke i de samme koloniene hver vår, og helst vil de ha akkurat den samme plassen i kolonien.

Alkekongen har relativt korte vinger, som er en tilpasning som hjelper dem å dykke. De flyr med raske bevegelser, eller bruker glideflukt. Den er rundt 20 cm lang, og veier opp mot 200 gram. Hann og hunn ser like ut.

Hunnen legger ett stort egg, som kan være opptil 30% av hunnens egen kroppsvekt. Kyllingen blir tatt vare på til den lærer å fly, som er omtrent en måned. Et foreldrepar deler pliktene likt. Hver dag drar fuglene til fôringsområder i det åpne havet 5-15 ganger om dagen. Alkekongen kan noen ganger reise så langt som 100-150 km på disse turene. Den spiser hovedsakelig dyreplankton, kan dykke til en dybde på 30-50 meter og holde seg under vann i opptil 45 sekunder.

Alkekongens avføring spiller en svært viktig rolle i sirkulasjonen av organisk materiale i det kystnære tundraøkosystemet. Den er også byttedyr for polarrev og rovfugl. Den eldste kjente alkekongen ble rundt 16 år gammel.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.