Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Arktisk tundra

Arktisk tundra er jordas nordligste biom (et biom er et stort område med et lignende klima og karakteristisk vegetasjon og dyreliv). Den er typisk for Spitsbergen, Grønland og nordlige deler av f.eks. Norge, Russland og Canada.

Planter på tundraen blir bare noen centimeter høye på grunn av kort vekstsesong (ca. 50-60 dager), sterk vind, lite nedbør og næringsfattig jord. Permafrost bidrar også, fordi den gjør at trær og busker ikke kan utvikle et stort rotsystem. Typiske planter på tundraen er derfor moser, gress, dvergbusker (f.eks. polarvier), og noen få blomster som Svalbardvalmue.

Permafrost bidrar til at det ikke vokser trær på tundraen.

Foto: Tundra på Spitsbergen, Piotr Andryszczak.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.