Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Calypso stasjonen

Calypso er en polar forskningsstasjon fordet polske Maria Curie-Sklodowska Universitetet. Den ble åpnet i 1986 og ligger på vestkysten av Recherchefjorden på Spitsbergen. Stasjonen består av bygninger knyttet til gammel minedrift på begynnelsen av 1900-tallet. Stasjonen brukes kun i sommersesongen (juni-oktober). Forskning utført ved Calypso dekker mange fagfelt: geomorfologi, geologi, jordfag, hydrologi, klimatologi og meteorologi, miljøvern, botanikk, biokjemi og radiokjemi.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.