Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Stacja Calypso

Stacja Polarna Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowana w Calypsobyen (południowy Bellsund) na zachodnim wybrzeżu fiordu Recherche na Spitsbergenie. Stacja Calypso została uruchomiona w 1986 roku i składa się z kompleksu budynków starej osady górniczej Calypsobyen. Budynki stacji pochodzą z początku XX wieku (najstarszy został zbudowany w 1901 roku) i mają charakter zabytkowy. Stacja użytkowana jest tylko w sezonie letnim (czerwiec-październik).

W stacji może przebywać kilkanaście osób. Badania naukowe prowadzone przez naukowców w Calypso mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny i obejmują takie dziedziny nauki jak: geomorfologia, geologia, gleboznawstwo, hydrologia, klimatologia i meteorologia, ochrona środowiska, botanika oraz biochemia i radiochemia.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.