Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Stacioni Polar i Universitetit Maria Kurie-Sklodowska ndodhet në Kalipsobien

Stacioni Polar i Universitetit Maria Kurie-Sklodowska ndodhet në Kalipsobien ( në jug të Bellsund) në bregun perëndimor të fiordit Recherche në Spitsbergen. Stacioni Kalipso nisi në vitin 1986 dhe përbëhet nga një kompleks ndërtesash të zgjidhjes së vjetër të minierave Kalipsobien. Ndërtesat e stacioneve vijnë nga fillimet i shekullit të 20-të (më i vjetri është ndërtuar në vitin 1901) dhe kanë një karakter historik. Stacioni përdoret vetëm në sezonin veror (qershor-tetor).

Stacioni mund të presë shumë njerëz. Hulumtimi shkencor i kryer nga shkencëtarët në Kalipso ka një karakter gjithëpërfshirës dhe ndërdisiplinor dhe mbulon fusha të tilla shkencore si: gjeomorfologjia, gjeologjia, shkenca e tokës, hidrologjia, klimatologjia dhe meteorologjia, mbrojtja e mjedisit, botanika, biokimi dhe radiokimi.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.