Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Fornybar energi

Fornybare energikilder gjenoppstår i sin opprinnelig form innen overskuelig framtid, i motsetning til ikke-fornybare energi. F.eks. vannkraft, solenergi, jordvarme og vindkraft. Energien kan langt på vei brukes og fornyes i samme tempo slik at kilden aldri går tom. Bruk av biomasse regnes av mange som fornybar, og der kan det derimot gå mange år (opptil generasjoner for f.eks. skog) før kilden fornyes.

Fornybare energikilder regnes gjerne som bærekraftig, men dette kommer helt an på hvilke naturinngrep det medfører, hvem som sitter igjen med godene (samfunnet eller bare privatpersoner) og om investeringene i infrastruktur som trengs for å utnytte energien også er bærekraftige. F.eks. betraktes ikke ny oppdemning av elver, eller etablering av vindmøller i natur som økologisk- eller sosialt bærekraftig.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.