Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Energjia e rinovueshme

Burimet e ripërtërishme të energjisë janë energji nga burimet që janë të natyrshme rimbushëse, por të rrjedhjes së kufizuar si hidroenergjia, energjia diellore, energjia e biomasës, energjia gjeotermale dhe energjia e erës. Energjia vazhdon të rinovohet dhe nuk zvogëlohet, prandaj është në ekuilibër. Energjia e rinovueshme shpesh siguron energji në katër fusha të rëndësishme, si prodhimi i energjisë elektrike, ngrohja e ajrit dhe e ujit, shërbimet e transportit dhe të energjisë rurale.

Burimet e ripërtërishme të energjisë si energjia diellore, energjia e erës, energjia gjeotermale dhe energjia baticore janë burime të qëndrueshme energjie.

Projektet e rinovueshme të tilla si zhytja e lumenjve për të prodhuar energji hidroelektrike ose pastrimi i pyjeve për prodhimin e biokarburanteve nuk konsiderohen të qëndrueshme.

Islanda gjeneron 99% të energjisë së saj nga burimet e rinovueshme hidroelektrike dhe gjeotermale. Kompania Kombëtare e Energjisë në Islandë gjeneron tre të katërtat e kësaj energjie nga energjia hidroelektrike, energjia gjeotermale dhe era, duke e bërë atë një nga prodhuesit më të mëdhenj të energjisë së rinovueshme në Evropë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.