Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Energjia e qëndrueshme

Burimet e energjisë janë të qëndrueshme nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:

Disponueshmëria afatgjatë e burimit të energjisë që garanton përmbushjen e nevojave të konsumit të tanishëm ose të ardhshëm.

Burimi i energjisë duhet të plotësohet pa ndërhyrjen njerëzore.

Sasia e energjisë së konsumuar për të shfrytëzuar burimet në dispozicion nuk duhet të tejkalojë sasinë e energjisë që prodhojnë këto burime. Vendet në botë që janë udhëheqës të energjisë së rinovueshme janë: Kosta Rika, Islanda, Norvegjia, Portugalia, Gjermania dhe Kina.

Në Islandë pothuajse 100% e të gjithë energjisë së konsumuar është energjia e rinovueshme. Nevoja për energji është përmbushur kryesisht përmes burimeve hidroelektrike dhe gjeotermale të cilat janë burime të qëndrueshme energjie. Nëntë nga çdo dhjetë shtëpi në vend nxirren direkt me energji gjeotermale. Kompania Kombëtare e Energjisë në Islandë operon 18 centrale energjetike që prodhojnë energji të qëndrueshme dhe të rinovueshme.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.