Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Energji jo e rinovueshme

Burimet e energjisë jo-të rinovueshme nuk formohen ose plotësohen në një periudhë të shkurtër kohore dhe shpesh nuk janë lehtësisht të zëvendësueshme me një ritëm sa më të shpejtë për të vazhduar me konsumimin. Burimet e energjisë së paripërtërishme janë p.sh. nafta bruto, gazi natyror, qymyri dhe uraniumi. Burimet e paripërtërishme të energjisë mund të përdoren deri në zhdukje.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.