Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Hydrosfæren

Hydrosfæren er et vannlag rundt jorda, som går på tvers av atmosfæren og litosfæren. Hydrosfæren rommer vann på jordoverflata, underjordisk vann og atmosfærisk vann i alle formene: flytende, fast og gass (vanndamp). Den omfatter alle typer naturlig forekommende vannkilder som hav, elver, innsjøer, isbreer, grunnvann med mer.

Vannene i hydrosfæren er i stadig bevegelse (kalt hydrologisk syklus, se hydrologi) på grunn av solstråling og tyngdekraften. De samlede vannressursene i hydrosfæren er derimot konstante, og anslås til 1,5 milliarder km3 vann. Av dette er bare 2,5% ferskvann, resten er saltvann.

Source: https://somersetraptorscience.blogspot.nl

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.