Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Karst oppkomme

Et oppkomme (kilde av grunnvann som kommer opp fra bakken) som er dannet av karst. Fordi karst gjerne oppstår i kalsiumholdig berg er slike oppkommer kalkholdig, og har gjennom tidene vært drikkevannskilder for folk og fe. Kan også ha form som en liten bekk, og samme kilde kan komme opp av bakken flere steder over et litt større område.

1- bedrock , 2- glacial or fluvioglacial sediments, 3-glacier, 4- waterfall, 5- glacial stream

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.