Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Katadrom fisker

Katadrome fisker lever deler av livet sitt i ferskvann og deler av livet sitt i saltvann.

De klekkes i havet, utvandrer til ferskvann og kommer tilbake til havet når det er tid for at de selv skal gyte. Velkjente katadrome fiskearter er ål, spesielt den utrydningstruede europeiske ålen.

Som voksen gjør den en stor vandring til Sargassohavet for å gyte én eneste gang før den dør i havet. Katadrome fisker vandrer altså fra havet til ferskvann, og tilbake til havet.

Anadrome fisker gjør motsatt. De vandrer fra ferskvann til havet, og tilbake igjen.

Livssyklus til ål, en katadrom fisk

Foto: Salvor Gissurardottir, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.