Other languages:

Ryby katadromiczne

Ryby katadromiczne spędzają część życia w słodkiej, a część w słonej wodzie.

Wykluwają się w oceanach, a następnie migrują do słodkiej wody i wracają do oceanu, w celach reprodukcyjnych. Znanymi gatunkami katadromicznymi są węgorze, w szczególności zagrożony węgorz europejski.

Dorosłe osobniki odbywają długą wędrówkę do Morza Sargassowego, odbywają tarło, wracają do oceanu i tam umierają.

Reasumując: ryby katadromiczne migrują z oceanu do słodkiej wody i z powrotem do oceanu.

Anadromiczne ryby – odwrotnie, migrują od słodkiej wody do oceanu i z powrotem.

Cykl życia węgorza europejskiego – ryby katadromicznej

Rysunek: Salvor Gissurardottir, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.