Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Pranvera karstike

Një pranverë që del nga gëlqerori karstik.Pika në të cilën një lumë nëntokësor arrin sipërfaqen, nëse rryma nuk ka ujëra të njohura sipërfaqësore.

Llojet e pranverës karstike:

EXSURGENCE – pika në të cilën një lumë nëntokësor arrin sipërfaqen nëse rryma nuk ka burime të njohura sipërfaqësore.

RESURGENCE – pika në të cilën një lumë nëntokësor arrin sipërfaqen dhe bëhet një rrymë sipërfaqësore.

Në literaturën evropiane, termi është i rezervuar për rishfaqjen e një rrëkeje që ka zhytur më parë në rrjedhën e sipërme.

1- bedrock , 2- glacial or fluvioglacial sediments, 3-glacier, 4- waterfall, 5- glacial stream

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.